საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი ©2017. ყველა უფლება დაცულია
0112, თბილისი
დავით აღმაშენებლის გამზ., 150-ა
ელ-ფოსტა: ecohydmet@yahoo.com
ტელ.: 295-10-47; 295-03-22; 295-11-60